Din bokföring - vad behöver vi få av dig?

sifferAKUTEN tar gärna hand om ert företags bokföring, men för att det ska gå så effektivt och lönsamt som möjligt har vi här ett antal tips och råd.

Varje månad behöver vi:

  •  Leverantörsfakturor och kvitton i original samt kopior på kundfakturor.
  •  Olika kontoutdrag från t.ex. bank, plusgiro, skattekonto, specifikationer för inbetalningar till bankgiro mm
  •  Utbetalningar - skriv ut och bifoga betalningsspecifikation i de fall där det inte tydligt framgår av bankkontoutdragen vad som utbetalats
  •  Vid kontantförsäljning måste kassaremsa för både dags- och månadsavslut bifogas dagskasserapporten
  •  Kopia på nya avtal såsom hyresavtal, leasingavtal för bil, pensionsförsäkring osv.

Det underlättar för oss om ni vill sortera alla underlag i datumordning.

Ibland är det svårt för oss att förstå vad inköpet avser, notera gärna på fakturan eller kvittot vad som inhandlats. Det är bra att skriva på fakturan hur varan eller tjänsten ska användas i verksamheten, detta gäller speciellt varor/tjänster som även kan vara av "privat natur" samt eventuellt ska faktureras vidare till kund.

Självklart ordnar vi även fullmakter till Skatteverket och till er bank om ni önskar. Det minimerar underlaget ni själva måste lämna in eftersom vi då kan sköta deklarationer elektroniskt samt själva skriva ut transaktionsinformation från ert skattekonto och bankkonto.

Kontantkvitton / kortköp
Dessa skall häftas fast på A4 papper (använd inte gem eller tejp), det finns annars risk att de kommer bort. Flera kvitton från samma månad kan vara fasthäftade på ett och samma A4. Inte i bunt, utan överskådligt.

Kontantbetalning
Det går bra att häfta flera kvitton på samma papper om de har samma datum eller hör ihop på annat sätt, t.ex. månadens parkeringskvitton. Även dessa överskådligt.

Kortbetalning
- Kvitto i original måste vara med, enbart "bankslippen" godkänns inte - Varje kvitto häftas fast var för sig om de dras från bankkonto ett och ett.
- Om ni får en räkning från ett kortföretag, t.ex. Visa, Amex m.m. för månadens kortköp är det bra om alla kvitton ordnas i följd efter kortfakturan. Se till att alla kvitton följer med.

Representation
För att göra representation avdragsgill så måste man skriva namn på kvitton på dem som varit med och ätit.